Oracle Synonym Tanımlama ve Erişim Yetkisi Verme

Var olan bir nesne üzerinden farklı bir isimde nesne synonym tip tanımlama;

CREATE PUBLIC SYNONYM GIS_BINA FOR SUDABIS_IZMIR.V_GIS_BINA;

Tanımlanan nesneye user bazında select yetkisi verme;

grant select on SUDABIS_IZMIR.V_GIS_BINA to ABYS;

 

Not: Eğer bir fonksiyonu synonym olarak tanımlıyorsanız usera execute yetkisi vermeniz gerekmektedir.

Add comment

Loading