Docker SQL Server, Oracle 12c E,Postgres Veritabanları Yükleme Komutu

Aşağıdaki komutlar ile docker üzerinde sql server,oracle 12c ve postgres veritabanı kurulumlarını gerçekleştirilebilir. "saşifreniz" kısmına sa şifrenizi girmeniz gerekmektedir. -p parametresi ile de container ve host portları ayarlanmaktadır.

SQL Server 2017 Son Versiyon

docker container run --name sql17 -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e 'SA_PASSWORD=saşifreniz' -p 1433:1433 -d mcr.microsoft.com/mssql/server:2017-latest-ubuntu

SQL Server 2019 CTP3 Versiyonu

docker container run --name sql19 -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e 'SA_PASSWORD=saşifreniz' -p 1433:1433 -d mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-CTP3.0-ubuntu

Oracle 12c E

docker container run -d -it -p 1521:1521 --name oracle12c store/oracle/database-enterprise:12.2.0.1

Postgres

docker container run -p 5432:5432 --name postgresdb -e POSTGRES_PASSWORD=saşifreniz -d postgres

 

 

 

Add comment

Loading