Asp.NET Web API Swagger Default Page

Web API projelerinde swagger dökümantasyonu kullanıyorsanız, api servisi çalıştırıldığında default olarak Home controllerına gider. Bunun yerine ilk çalışma esnasında swagger ın help sayfasına yönlendirmek için WebApiConfig.cs içerisinde aşağıdaki swagger route ı eklenmelidir.

 // Set Swagger as default start page

      config.Routes.MapHttpRoute(
        name: "swagger_root",
        routeTemplate: "",
        defaults: null,
        constraints: null,
        handler: new RedirectHandler((message => message.RequestUri.ToString()), "swagger"));

 

 

Add comment

Loading