Oracle Session Sonlandırma

--Tablonun sistemdeki idsini alıyoruz.
SELECT object_id FROM dba_objects WHERE object_name='ABYS_ABONE_TUKETIM';

--Tablo üzerinde işlem yapan ve tabloyu lock yapan sessionun sid bilgisini alıyoruz.
Select sid from v$lock where id1=80850;

--Sessionun sid ve serialini alıyoruz.
Select sid,serial# from v$session where sid=210;

--Sid ve serial ile oturumu sonlandırıyoruz.
Alter system kill session '210,23569';

Add comment

Loading