Oracle Spatial Line Başlangıç ve Bitiş Noktalarını Alma

Aşağıdaki kodlar ile line objesinin başlangıç ve bitiş noktalarını elde edebiliriz

select sdo_lrs.geom_segment_end_pt(o.geoloc) from oghat o
 
select sdo_lrs.geom_segment_start_pt(o.geoloc) from oghat o

 

Add comment

Loading