Oracle Merkez Noktası Alma

Oracle Spatial veriler üzerinde merkez noktası (centroid) alma işlemini aşağıdaki kod ile yapabiliriz.

select SDO_GEOM.SDO_CENTROID(t.geoloc,m.DIMINFO) from BINA t,user_sdo_geom_metadata m where m.TABLE_NAME='BINA'

Add comment

Loading