Oracle split işlemi

Aşağıdaki ifade ile split işlemi virgül e göre yapılmaktadır. 'SMITH,ALLEN,WARD,JONES' ifadesi parçalanmak istenilen ifadedir. [^,]+ ifadesi virgül spliti için gerekli olan regex ifadesidir.

    select regexp_substr('SMITH,ALLEN,WARD,JONES', '[^,]+', 1, level) from dual

        connect by regexp_substr('SMITH,ALLEN,WARD,JONES','[^,]+', 1, level) is not null

Add comment

Loading